วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา” ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยท่าน พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร

ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา” ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Comments

comments