วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

ครูทิพย์สุดา แน่นอุดร
ข้าราชการครู

(ครู)

นายวรสร ครสิงห์
ครูพิเศษสอน
นางสาวเพ็ญพักตร์ ชนะชัย
ครูพิเศษสอน