วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ(ครู)

10 ส.ค. 2021
801

ตามที่ได้มีประกาศประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู นั้นบัดนี้การเลือกสรรของวิทยาลัยฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้1. นางมัทนา นาคนิล เลขประจำตัวสอบ 11051020001

Comments

comments