วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเตรียมเอกสาร เพื่อนำมาใช้ในวันรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ และศึกษาข้อกำหนดตามประกาศให้ชัดเจน

Comments

comments