วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว พร้อมเอกสารที่ใช้รายงานตัว
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments