วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้าสอบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบตามวัน เวลา สถานที่ และศึกษาข้อกำหนดตามประกาศให้ชัดเจน

Comments

comments