วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เรื่อง ขายพัสดุประจำปี 2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำหลุด จำนวน 118 รายการ หากห้างร้านและผู้ใดสนใจจะซื้อสิ่งของดังกล่าว ขอดูพัสดุชำรุดได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

Comments

comments