วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา

วิทยาลัยสารพัดช่างตราดประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอนโซล ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments

comments