วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา

วิทยาลัยสารพัดช่างตราดประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอนโซล ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page