วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ด้วยกรมธนารักษ์ได้กำหนดให้มีการเพยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ขอรับบริการของหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปเข้าชมมและใช้บริการข้อมูลในด้านต่างๆ โดยสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ที่ https://chaiyaphum.treasury.go.th/th/ หรือติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๖๐๒

Comments

comments