วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ประมวลภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ – อาชีวศึกษา- เอสโซ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง  ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ – อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำปี 2560  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนส่งโครงงานฯ เข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย..

>>> รูปทั้งหมด <<<

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page