วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ประมวลภาพการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/f7hUz5h12E9mmNw57

ภาพเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/PN5RUBk3oG285Lgo9

ภาพชุดที่2 https://photos.app.goo.gl/PN5RUBk3oG285Lgo9

ภาพเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/HuAP5EH6XyDrkF2o6

ภาพชุดที่3 https://photos.app.goo.gl/HuAP5EH6XyDrkF2o6

ภาพเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/TN7frLk25eaMEZQY6

ภาพชุดที่4 https://photos.app.goo.gl/TN7frLk25eaMEZQY6

ภาพเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/WjRaeRLubMZPqJRL7

ภาพชุดที่5 https://photos.app.goo.gl/WjRaeRLubMZPqJRL7

Comments

comments