ประชาสัมพันธ์ » ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12

20 กรกฎาคม 2017
999   0

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12  ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   ระหว่างวันที่  18-19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายปราโมทย์  ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมและเข้าให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีมและ นักกีฬาหมากล้อม ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Patrick Omameh Authentic Jersey