วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง( PA)สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายสันติ เบ็ญจศีล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง( PA)สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมตาดโตน อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments