วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา มาเข้าร่วมงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/Z3dKAedPAAzGhec3A

Comments

comments