วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายจากท่าน เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เช้าวันที่ 24 ธค. 65 เวลา 9.00 น. นายประทีป อนิลบล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายจากท่าน เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้นำนโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments