วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พบ “คนดีศรีสารพัดช่าง” อีกแล้ว นายวีระพล กงชัยภูมิ เก็บเงินได้แล้วนำมาคืน

24 พค. 60 วิทยาลัยฯ ต้องขอประกาศคุณงามความดีของนักเรียน ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ด้วยนายวีระพล กงชัยภูมิ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ชั้น ปวช. 1 มีครูเรืองรุ้ง แก้วหย่อง เป็นครูที่ปรึกษา ได้เก็บเงินจากมีผู้ทำตกหล่นไว้ แล้วได้นำมาแจ้งกับคุณครู โดยที่ไม่ได้นำไปเป็นของตนเอง หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ กับผู้เป็นเจ้าของเงินดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณความดีครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง จึงได้กล่าวชื่นชมในความดีครั้งนี้ต่อหน้านักเรียน นักศึกษาและคุณครูทุกคน และขอให้เจริญในคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ “คนดีศรีสารพัดช่าง”

Comments

comments