วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

พิธีถวายราชสดุดี โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ2สี 18 กรกฎาคม 2561