วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2560

การมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา แผนกที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง

Comments

comments