วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2560

การมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา แผนกที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page