วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2560

การมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา แผนกที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง

Comments

comments