วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

11 เมย.62 พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปีนี้พิเศษ ด้วยท่านพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แวะเข้ามาเยี่ยมชม วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และวิทยาลัยได้ถือโอกาสนี้ทำพิธีรดน้ำดำหัวท่านและครอบครัว ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นสถานศึกษาที่ท่านพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่นี่ในปี พ.ศ. 2533-2541 และได้พัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่รู้สึกประทับใจที่ท่านยังคิดถึงและแวะมาเยี่ยมอยู่เป็นประจำ ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

Comments

comments