วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) เพื่อการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) เพื่อการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30 และสถานศึกษาในสังกัด ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รับชมภาพเพิ่มเติม

Comments

comments