วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กับ บริษัทจัดหางาน อุดร เอส.เค.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (2001) จำกัด และ “Tutor e Institute” โดย KKNK Finland Oy

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ร่วมกับนางสาวพีระญา สมพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทจัดหางาน เอส.เค.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล(2001) จำกัด และ Ms. Outi Suojanen CEO Tutor e Institute ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กับ บริษัทจัดหางาน อุดร เอส.เค.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (2001) จำกัด และ “Tutor e Institute” โดย KKNK Finland Oy ณ ห้องประชุมมอหินขาว อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments