วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ร่วมกับนางรัศมี สุวรรณหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ กับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments