วันอังคาร, 18 มกราคม 2565

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิชาสามัญ