วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกาา 2562