วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกาา 2562