วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์

11 เมย.62 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ทำพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สถานีปั๊มน้ำมัน ปตท.หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ นายยอดเยี่ยม คำมุงคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายธนดล สลิดชัย ผู้จัดการสาขา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายประดิษฐ์ เจริญดี ผู้จัดการปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนชัยภูมิบ้านเขว้า นายณัฏฐ์ ศุภนคร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายเกียรติศักดิ์ พงษ์ถาวร นางวสันต์ นนตรีรัตน์ นายเอกภพ ศรีทุมมา จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


Comments

comments