วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมพร้อมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments