วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2560

นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ ครูดีในดวงใจ ครูดีมีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2559  และได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมในพิธี  โดยมี ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว คอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

Comments

comments