วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

พีธีประดับแถบ3สี ลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีปิดกอง

โครงการเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

พีธีประดับแถบ3สี ลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีปิดกอง

 

 

Comments

comments