วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou 29 สิงหาคม 2561

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ระหว่าง สถานศึกษาในสังกัด อบจ. ทวิศึกษา/สถานประกอบการ

ชมรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

 

Comments

comments