วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou 29 สิงหาคม 2561

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ระหว่าง สถานศึกษาในสังกัด อบจ. ทวิศึกษา/สถานประกอบการ

ชมรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page