วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments