วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.ทุกชั้นปีที่ได้รับผลการเรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 1/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายวัฒนา แพงคำดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.ทุกชั้นปีที่ได้รับผลการเรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Comments

comments