วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ น.ส.ญาณิศา แสงอรุณ แผนก คอมพิวเตอร์ฯ ปวช.2 โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นตัวแทนผู้มอบทุน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page