วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ได้แก่ นายแสงชัย คงสมบัติ ครูช่างยนต์ นางสาวสุมิตรา เขียวไกร ครูคณิตศาสตร์  และนางสุดาพร เสืออินทร์ ครูภาษาไทย โดยมี นายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ พร้อมคณะครู นักเรียน กล่าวต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page