วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

Comments

comments