วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page