วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ยินดีต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้ต้อนรับดร.สาโรจน์​ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ชำนาญการ​ด้านการพัฒนา​และ​ความร่วมมือ(ก​รอ.อศ.)​วิชาชีพระยะสั้น​และการจัดการอาชีวศึ​กษาทวิภาคี ณ หอประชุมมอหินขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments