วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือแม้แต่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีการฝึกทักษะปฏิบัติต่างๆ วิทยาลัยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยทั้งทางด้าน ร่างกาย และจิตใจ ของผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นหากท่านพบเห็นในสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ขอความกรุณาท่านได้ดำเนินการแจ้งเหตุนั้นได้ที่ลิงค์นี้ https://thlink.info/go=mcvc ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Comments

comments