วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม

รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม

> ระยะเวลา 30 ชม.

> ค่าลงทะเบียนเรียน 40 บาท

> จำนวนผู้เรียน 20-25 คน

> จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

> รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 ก.ค.6

สมัครเรียนได้ที่ ครูชวนิติกร นามอามาตย์088-5609951

Comments

comments