โครงการ » ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาล 9

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาล 9

10 สิงหาคม 2018
467   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้มีพีธีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ดูรูปภาพทั้งหมด

Bennie Logan Authentic Jersey