วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาล 9

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้มีพีธีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ดูรูปภาพทั้งหมด

Comments

comments