วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาล 9

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้มีพีธีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ดูรูปภาพทั้งหมด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page