ประชาสัมพันธ์ » “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

25 เมษายน 2019
124   0

คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562” ninjacasino ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Patrick Omameh Authentic Jersey