วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562” ninjacasino ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments