วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 แผนกทักษะพื้นฐาน

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 แผนกทักษะพื้นฐาน สอบโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับ ปวช. 1 นำโดย นางสาว สมยงค์ ทองโคกศรี อาจารย์ผู้ควบคุม และ คณะผู้บริหารร่วมถ่ายรูปกับ นักเรียน – นักศึกษา ด้วยความน่ารักและอบอุ่น

Comments

comments