วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บรรยากาศการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บรรยากาศการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิบรรยากาศสุดอบอุ่น เต็มไปความรักและรอยยิ้ม ของคณะครูและนักเรียน – นักศึกษา

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page