วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บรรยากาศการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บรรยากาศการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิบรรยากาศสุดอบอุ่น เต็มไปความรักและรอยยิ้ม ของคณะครูและนักเรียน – นักศึกษา

Comments

comments