วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา จำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา จำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ในช่วงเช้า จัดกิจกรรมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประทานกว่าเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา นักศึกษา และ ขอขอบคุณ วิทยากร ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ การหางานทำหลักจากจบการศึกษา🧡บรรยาย การรับสมัครงานโดย จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ🧡บรรยาย โดย โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย🧡บรรยาย โดย บริษัท ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

Comments

comments