วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

วันนี้(11 พค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำการทดสอบให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1

วันนี้(11 พค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำการทดสอบให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1 ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณคณะกรรมการจากศูนย์พัฒฯชัยภูมิ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ที่สนับสนุนด้านงบประมาณ และลูกๆทุกคนที่ตั้งใจปฎิบัติงานจนสามารถสอบผ่านได้ทุกคน

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page