วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หน้าอาคาร ๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

 

Comments

comments