วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

Comments

comments