วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

“สวัสดีตอนเช้า” เป็นคำทักทายที่เราชาวสารพัดช่างชัยภูมิ จะได้ยินเป็นประจำ

ทุกๆ เช้าเราจะพบกับคุณครูที่มายืนทักทายต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาที่เดินทางมาเรียน อาจจะมีผู้ปกครองมาส่ง หรือมาด้วยรถรับส่ง เป็นธรรมเนียมของเราที่ปฏิบัติกันมาช้านาน และนอกจากการต้อนรับทักทายกันแล้ว ยังมีคุณครูที่ทำหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยในเรื่องของการแต่งกาย หากไม่เรียบร้อยคุณครูก็จะให้คำแนะนำ และแก้ไข ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกัน

Comments

comments