วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สวัสดีวันเปิดเทอม ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคน

15 พค. 60 เป็นวันเปิดเทอมแรกของภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีคุณครูว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ผมพันธ์ หัวหน้างานกิจกรรม มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน  และคุณครูรณชัย กลางเอก หัวหน้างานปกครอง ได้มาให้ความรู้เรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบ และการปฏิบัติตนต่างๆ รวมทั้งการให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้พบกับคุณครูที่ปรึกษา ที่จะอยู่ดูแลกันจนจบการศึกษา นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้นักเรียน นักศึกษา จงตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ศึกษาให้มาก ฝึกฝนให้เก่ง เพื่อจบออกไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน สมกับความตั้งใจที่ผู้ปกครองให้ความหวังไว้ ชีวิตยังต้องต่อสู้ดิ้นรนอีกมาก นี่เป็นเพียงก้าวแรกๆ เท่านั้น ถ้าเริ่มต้นดี ปลายทางก็จะดีด้วย ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคน

Comments

comments