วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

สื่อการสอนวิชางานแก๊สรถยนต์ 2/1

สื่อการสอนวิชางานแก๊สรถยนต์ 2/1

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8j5gL_yTJV8fjV6SHhQXzY3UU9ubWo5dlR4bGlrUFI3aC05SlVPNUpFdmZjRWRFTEpPdGM