วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

สื่อการสอนวิชาศิลปะตกแต่งอาหาร โดยอาจารย์อรทัย ยิ้มน้อย