วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

สื่อการสอน การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้านอย่างง่าย โดยครูณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์