วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

สื่อการสอน การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้านอย่างง่าย โดยครูณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์

Comments

comments