วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

สื่อการสอน การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้านอย่างง่าย โดยครูณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์

Comments

comments